Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Zambia: 472 kilometers far from Lusaka... Christ is Risen!

Orthodox Metropolis of Zambia

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Here we are at the valley of the Luangwa River, 472 kilometers far from Lusaka.
Christ is Risen! – Indeed, He is Risen,
Christ est Ressuscité! – En Vérité, Il est Ressuscité!
El Messieh kahm!Hakken kahm!,
Kristo amefufukka!Kweli amefufukka"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου