Κυριακή 3 Μαΐου 2020

Χριστός Ανέστη!... Ζάμπια

Orthodox Metropolis of Zambia

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
Christ is risen!" He is risen indeed!"
Хрїсто́съ воскре́се! Вои́стинꙋ воскре́се!
Al Maseeh Qam! – Haqqan Qam!
Christo Ressuscitou! – Em Verdade Ressuscitou!

https://www.facebook.com/Orthodox-Metropolis-of-Zambia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου