Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Ο Δεσπότης κοντά στους ασθενείς... Κένυα

 Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα κάθονται

"His Eminence Archbishop Makarios, was invited yesterday evening to pray for one of our faithful who had an accident whilst working. The gentleman who comes from Western Kenya and has been working in Nairobi, was rushed to hospital for treatment. We pray for God's healing hands on him.."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBW9_TDAkijhi3HuYtqy9zB5N51TbKRhLi3fTVPH-bq1n2A2sgKCX6MvU7FyqC519n_6vhnUYL2KuOX&hc_ref=ARRPwOMHNd-YXv--d-acVLk9Aucv890xcNgk_bIFk0KFILA3R0qCMNzHrHKst8l4OtU

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου