Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Ευλογώντας τους διανομείς του νερού... Κένυα

Orthodox Archdiocese of Nairobi

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Archbishop Makarios invited some friends from around. They have two trucks with the Archbishops Name. They distribute water around our area. His Eminence blessed them with some food packs as well. Big smiles on their faces, they were happy to receive the gift from our Spiritual Father"

https://www.facebook.com/Orthodox-Archdiocese-of-Nairobi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου