Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

"Όταν σου μιλούν τα μάτια των παιδιών..." Φίλοι Ιεραποστολής Β. Μαδαγασκάρης

Φίλοι Ιεραποστολής Β. Μαδαγασκάρης

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, τρώει και παιδί

 " Όταν σου μιλούν τα μάτια των παιδιών, την απάντηση θα την δώσει η καρδιά σου."

https://www.facebook.com/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%92-%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82-560021901057451/?__tn__=kC-R&eid=ARC-bF1gpToIyL7nsFSSWIHdcfi8r_vBvYuPNXjFxePSvxYvdew_127ZCKojcELTMLxwRo2HYslTo8WG&hc_ref=ARRJMvFN3TqUO12HuLixMUYva75i6l88qCBr5uy3u7GUiB1luOU4td_Key7IEZsGx3w&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCFBZvho76Qr3PRRvOZGz4wFi0PEgmrZhEJ0TlFgjGWw3jpt29PKTSJsibK-i993gw3fLEK8ovwj4fjEQvJHFMq425HCSqescmKKj0rycl8wP_98WwXXyDLXrFeVquWEVoX5n4xdy2bKO1q-RJ9aclnkhNU37mlcF_gnG6N2rMw-W18pCUh_KRFr6XtTIVyYqH6G-6uyBA9ARFPQim6Svq5TRsUSlKnx1NA6Cxq3zK25tQJygW85iUVveNzztfuXJMNsyzLKE-ybLbKvfSa0BkEktefE92du9uFR-ya-qypiGeucAVULVCkmJpq-wqDQTF-s6BGUfbKw7f3zXceocim5_UUNR7f15ERFiB4HCSdv1wB3I1WDsXd

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου