Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

Ο Αρχιεπίσκοπος επιθεωρεί, ευλογεί και προσεύχεται υπέρ Υγείας... Κένυα

 Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"His Eminence Archbishop Makarios, was this morning invited to break the ground on the construction of a new building at St. Parthenios parish. The Archbishop also anointed some of the parishoners who had not been anointed. Most importantly we planted trees for the environment. Most importantly The Archbishop prayed for the country of Kenya and those who are suffering from the pandemic and their families. He also prayed for world and asked God to place His healing Hand and all nations and those who affected by this pandemic. His Eminence is happy with the great progress of St. Parthenios and encouraged then to continue with their good work and to continue to pray for Kenya."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBvFmrWM9a-DDU6MBELnegPE5v5cRtpoFSfL9wFzCqBmcmunKEuFG8cwcl72DtuKnmOvRlYg_9vdkFS&hc_ref=ARSLmd-xF5g8cOzs-vmyktE8XLpGcPLqqhwV1j2D4ufaXPXwg-_Gb_KnAJyF-qLGeDA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου