Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

"The Ascension of the Lord..." Kenya

Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

"The Ascension of the Lord.
When You had fulfilled the dispensation for our sake, and united earth to heaven You ascended in glory, O Christ our God, not being parted from those who love You, but remaining with them and crying: “I am with you and no one will be against you!”
The ascension is important to us because
• It shows that Jesus really had overcome death – He was not just resurrected to die again, but to live forever.
• For many Christians, the fact that Jesus’ followers witnessed Him ascending into the clouds leaves no doubt that Jesus is alive and with God the Father in Heaven, and is no longer limited to living on Earth.
• The ascension demonstrates God’s omnipotence.
Today’s Liturgy at our seminary Chapel."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου