Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

"Divine Liturgy with the clergy from Nyeri Deanery on the feast of Ascension of our Lord..." Kenya

Neofitos Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

"By the Grace of God I had the unique privilege to celebrate Divine Liturgy with the clergy from Nyeri Deanery on the feast of Ascension of our Lord.This was a very special moment of reunion since March! It was good to see some them for the first time."

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBCCATRWmA8-Lj8oJaLTbhnCeBXmGbF8jg-TnRqyMiFzrjRHUHc8EADDxmBg-8a4io3HsUfZe9KVXe5&hc_ref=ARTD_Q9UWP7pzesQ6evFlOUSg1EDXH3OKzuCzXZfikHY3-w2VEmBg4aSYIv4nd0x8gw&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου