Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018

"Χριστούγεννα στην Ιεραποστολή 2018 !"

 ORTHODOX MISSIONARY / ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, πλήθος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Χριστούγεννα στην Ιεραποστολή 2018 !
Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν Βασιλέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ. Ποιμένες ἀγραυλοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον΄ Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν Σπηλαίῳ τεχθέντι, ἐκ τῆς Παρθένου, καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.
https://www.facebook.com/groups/antonios.papasotiriou/?ref=br_rs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου