Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

Διακονία Αγάπης στην Ουγκάντα...

Diakonia Agapis Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

www.facebook.com/diakoniaagapis.uganda

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου