Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

Ευχές από την Αφρική...

Orthodox Metropolis of Zambia and Malawi

https://www.facebook.com/pg/Orthodox-Metropolis-of-Zambia-and-Malawi-391805074291380/videos/?ref=page_internal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου