Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

"Archbishop Makarios, giving out gifts to the children of the orphanage..." (Kenya)

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

"His Eminence Archbishop Makarios, giving out gifts to the children of the orphanage. Fr. Tito Parmuats is doing such a wonderful job and the bishop and the team of scouts from Greece were pleased and happy.."

Περισσότερα... 
https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDJUbMoxI3UvqI1nrqJn2xkB1gWJd7QCTfUZHxKo7unR8Czuc_9-WF-YccEM1o8EaFU2alR97PHBAHZ&hc_ref=ARThUlVe5l2zYISEXFcK0f7s8jRl0bAR-rmzOzYcsaTi_tc6a38c_-B5miuXK6hQuO8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου