Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018

Kenya: "The best way to start Christmas... "

Bassie Masoha Feldman
Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"... His Eminence Archbishop Makarios presided over the Divine Liturgy at Valley rd. Such a wonderful way to start off the Christmas day celebrations. His Eminence also invited the parishioners and our neighbours around the seminary for a Christmas lunch. Such a blessing.. Merry Christmas to you.."

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD1r0LNNcKhALugD9sQLtETj0Q02WLcTEZLP7MxM2pltXtbmvbiMOZzSxiHprklnIkZqDj8boXJnUbv&hc_ref=ARSJq4M04ERl9_06q8VTTHhLaiRif0WeZHdr9NLzlNR3plfk1PjzI_TDzN-DvmM41Po&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου