Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

Όταν η Ευλογία φτάνει στα πέρατα της Γης

Orthodox Christian Mission Center - OCMC

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, γένι και υπαίθριες δραστηριότητες

"Enjoy these great pictures from the Nairobi team, a few weeks ago!

If you feel called to join or support a mission team, please visit us:
https://www.ocmc.org/about/open_teams.aspx"


www.facebook.com/OrthodoxChristianMissionCenter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου