Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

Χριστουγεννιάτικες Ευχές από την Επισκοπή Νιέρι και Όρους Κένυας

Neofitos Neokong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"May the birth of Christ our Lord and savior bring renewal Of our hearts, create a new spirit of love, joy and healing in us and lead us into a future of Hope. Blessed Nativity of Christ to all."

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBGMWhm1lwNNgU9I6wWPsQLdmfvnewuOgujgN_ZsHhllzyYhP8xBsTsy5At3Efd8TY1xYvMK7IHHFEi&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου