Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

Κάπου στην Ρουάντα στα τέλη της χρονιάς (2018) με τον Μητροπολίτη...

Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται Î— εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται Î— εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται
Η εικόνα ίσως περιέχει: 9 άτομα, περιλαμβάνεται ο Tuyisenge Fidele Anastasios, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARDlr2URuSbN-WAH3Nppi_9Sd_yWS9bfrKOIE0kqNEahH0b4ZtJbrJzuoBBnodw9gF5trRnVcs-7pZEQ&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου