Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

More pictures from the Nairobi team! (Orthodox Christian Mission)

Orthodox Christian Mission Center - OCMC

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο
"More pictures from the Nairobi team!
If you feel called to participate in a mission team yourself, please visit us at:
https://www.ocmc.org/about/open_teams.aspx"
Περισσότερα...
https://www.facebook.com/OrthodoxChristianMissionCenter/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου