Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

Πράξεις Ελπίδας για τα παιδιά της απελπισίας... Κένυα

Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

Η εικόνα ίσως περιέχει: 20 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 9 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, παιδί, μωρό και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, παιδί και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται, παπούτσια και παιδί

"With the group of scouts from Greece i visited agape hope children centre located at kwa nganga flats with some gifts and also gave them books for their studies."

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/makarios.kenyas?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARA_iEiP-0dJeim6HtAJZMQGEM2EVEkz5C67hz_eaJFN7g_8sIQHkeDJ_uZOlSdk-zfoIfoV6y8_OEkj&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου