Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018

Μια νέα Ορθόδοξη ενορία στην Κένυα

Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: φυτό, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και υπαίθριες δραστηριότητες

"Ι  visited and celebrated divine liturgy at a newly created parish of st Ρeter in Ngong,it is with much love and dedication of the people to our church that we are able to have this new parish."

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/makarios.kenyas?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAQSFVc7Ip1w_Gph4B63vZ10xrlJ2cXnC5EZOQCP2HNNs7XLtzT7arMsiR5HpaoeSY1bSGV-MpujCOx&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου