Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

"A great way to start the Christmas week..." (Kenya)

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Evangelos Thiani, εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα Î— εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

"A great way to start the Christmas week. As we approach the Nativity of our Lord and saviour Jesus Christ, His Eminence Archbishop Makarios presided over the Divine Liturgy and the ordination of our new Deacon Maximos Godfrey Murigi. What a joyous occasion, and a blessing for Deacon Maximos and his family. May God bless the ministry of Deacon Maximos.. Axios!!!!!!!!!"

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCr-tYbdtxLjqVQPeNYfFZFXfQVxfkAs69daQOBqjGbPPDIprVLjRT38L59Nx1K7wMNOHtitVkUB1fi&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου