Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

"Tomorrow, we celebrate the greatest Missionary coming to preach the Gospel to us..."

Tomorrow, we celebrate the greatest Missionary coming to preach the Gospel to us.
Have a blessed Christmas Eve as we prepare to worship the incarnation of our Lord and God, Jesus Christ!
www.facebook.com/OrthodoxChristianMissionCenter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου