Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

Η Φιλοξενία του Αβραάμ στην Αφρική

Evangelos Thiani

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα κάθονται

"The ongoing iconography of the Hospitality of Abraham to represent the Holy Trinity At our parish of Muguga by our very own in-house iconographer Samuel Njoroge Arts to complement the new gate that we shall be blessing this coming Sunday, God willing. We shall continuously remember the Orthodox Church of Finland through Filantropia for their Help in naturing this gift in Samuel."

https://www.facebook.com/profile.php?id=1321532441&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARA96ujGgH3lUQODO0u0pXWIecahy3TAaU2Ang7_nlPGelu4SdgKXFfGa-66qA0GvcMvp9Lw_rk1l1QG&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου