Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

Ευχές από την Σιέρρα Λεόνε... Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Αφρική !!

"Wishing all children near and far...with family and without family....a blessed, holy, healthy, happy, Christmas!"
https://www.facebook.com/Eleninosurname?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBD_blnblMxcgkGXMtZDjM1o4FvRVR3fozRGT8adcaH7r-6UrWsm_9O13tCfMreFDuUrmEGwk-U68dS&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου