Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

Επίσκεψη στις Ενορίες του Μπουρούντι

"Today 27/12/2018 his Eminence metropolitan of Burundi and Rwanda on pastoral missions visited the parishes of Burmata, Gihungwe and Carama Burundi."
Περισσότερα...https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCmzTPA88sCj_5DaMaauGlGS2_OXQS8z0EnRe1PaKBEeXwX84Ssa1oBg-DC1m2SjMEfywAmxXCt9eBk&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου