Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

"A great blessing to have two Kenyan Bishops celebrating together..."

Habbil Lipesa Omukuba

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα Î— εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, κοντινό πλάνο και εσωτερικός χώρος

"Through the blessings of His Eminence Archbishop Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas I was able to attend the service which was a great blessing to have two Kenyan Bishops celebrating together."

https://www.facebook.com/habbil.lipesaomukuba?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD269RaLI0wiRwgsd68BnH_j9vgBYDcK27oRX69_IlAU0AmCM7ekKFwhXlF_aUfBe1ZIoO3LutIJviu&hc_ref=ARSFSgiOA9sN4lqA7fu8DeYKr2xQtWj03si3-xjzVAtbHg3SWE8G52_HkAsF4q964LU&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου