Σάββατο 22 Ιουνίου 2019

" Consecration Service at Sts. Catherine & Virgin Mary Orthodox Church..." Kenya

Kong'ai Neo

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Kong'ai Neo  Î— εικόνα ίσως περιέχει: εσωτερικός χώρος
Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα Î— εικόνα ίσως περιέχει: 10 άτομα, περιλαμβάνεται ο FrNectarios Hesborn Olwanda, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Good morning/afternoon/evening to all our brothers and sisters. The most exciting moment in our Diocese is here. Welcome to the Consecration Service at Sts. Catherine & Virgin Mary Orthodox Church. Pray fervently with us or for us wherever you. This far is God, a Miracle! We love you."

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD0rgGPqrrIWZ46B007b1e_AP2U1zIzwgXN-PCe2nsnWQ1ZGEoc2MVE474e_rDAZzuWbLvRcnBFE5dB&hc_ref=ARSyhw3KK17l_t4HzWu-ZElwz4qCVnBrkBK_fjZYc8_AvgVM35kMP9ls4Y7SWPweUno&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου