Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019

"Fr. Eliakim Kulali, the parish priest, is going to start building the permanent Church..."

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, παιδί και υπαίθριες δραστηριότητες

"His Eminence Archbishop Makarios, blessing the foundation stone in Mumias. Fr. Eliakim Kulali, the parish priest is going to start building the permanent Church. We pray for God's glory to shine on the parish to blossom and to have a very great cathedral for God glory.."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCFqk4jhbyv3sYz_t7E2Rk4y1U9Fu-elplmMr1jx-gHYxbrdSCih_DXovqbWgzb8HQGFJ8chl4MaExg&hc_ref=ARRkmP4WuNVxVz-dxyVKQG4jQOxWId9bX_YeErpW2KQXZQp-ksdc8rdOzD10vCrxjO0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου