Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Ενορία Δώδεκα Αποστόλων... Ρουάντα

Andreas Kubwimana Janvier

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, περιλαμβάνεται ο Canisius Dushimimana, άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

"In honor of The synaxis of Twelve Apostles, Today on 30th/06/2019 His Eminence Innocentios Byakatonda metropolitan of Burundi and Rwanda celebrated the divine liturgy at twelve apostles parish."

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009117605675&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCT3vwukMuvD9QxSykPax1u03UYyVb8ddlFgr9khTjZETlkRwF9I1vf-m6VtmfL8Vo2m7HiB1sgGdFv&hc_ref=ARREHXk0PDFNbHidojThifyA6471eoxgnbedRBPAjKoWNRkpDN-pa7dQFgZRdzhqNZQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου