Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Read the new "Orthodox Mission" issue online - Orthodox Missionary Fraternity

With an article for the Orthodox Mission in South Madagascar in English.
ORTHODOXMISSION.ORG.GR
The Orthodox Mission June 2019 issue is now available online with news and reports from 13 missionary regions from Africa, Asia, Oceania, Central America....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου