Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

Ο Δεσπότης και ο ιερέας επί το έργον... Ρουάντα

Andreas Kubwimana Janvier

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"After the divine liturgy His Eminence Innocentios Byakatonda metropolitan of Burundi and Rwanda joined local leaders and peoples of Rwabutazi in community work, to Day's activity was to clean the house of old lady who is window because of Tutsi Genocide of 1995"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009117605675&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCMf_K1nz_wuuOJFrPL46jryHlqZejiudfKiR2a-7Xo4M6cb9_V4UO_H9Dj7i80Y0THxnC6qFwFSCTx&hc_ref=ARRJ3f4j5I2xXouhDIyp3SVIYQbWWTQqcOxY6NYnp1vF_snr4DbYgOjMtndb4ZljFJA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου