Σάββατο 15 Ιουνίου 2019

Πάντα κοντά στα παιδιά ο ακούραστος Δεσπότης... Κένυα

Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και γάμος

"We also had the chance to interact with pupils of kapsigion primary and nursery school under the management of Fr. Theophilus."

https://www.facebook.com/makarios.kenyas?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAJpkisKbL7699a9ol8YKCni3cTOyQ1RfW1DJUIgd4zLAmlCtTRwSxJs_wmWSAqeidX1r48qYlyYSLx&hc_ref=ARSOtHTl3w807XUMeVgqe__P_2PMVecw3JWIZ8bGBwyXe-cbBOUKb3WuapGYoHfSrOQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου