Σάββατο 8 Ιουνίου 2019

"Ιn Nairobi attending 27th orthodox seminary Graduation ceremony at Makarios seminary..."

Amadiva Athanasios

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες

"Now in Nairobi attending 27th orthodox seminary Graduation ceremony at Makarios 111 seminary.present Archibishop Makarios, Bishop Kongai of Nyeri.with me.FRS Karanja, Nicanor, Lipesa, paul, chrysostom and kesio.Glory to God."

https://www.facebook.com/amadivaa?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCLLGhnwnqvDXQVDVQdyN3B6byz5dS19PgTGKQbK4uFZxIKDdZKdAG0prqq0rMthzEHb9KGbquEXIyJ&hc_ref=ARS77rUmHVgvys8xl2HGsn_7-5oAII4xY0MEtpwfwqMe8xzoBCO9Z2sEivcYaLIwjSg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου