Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

"Αν όλοι μας δίναμε από ένα ευρώ, θα γεμίζαμε πολλά πιάτα φαγητού, για παιδιά που το έχουν απόλυτη ανάγκη..."

Ιεραποστολική Στέγη

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται, άτομα τρώνε, παιδί και φαγητό

www.facebook.com/Ιεραποστολική-Στέγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου