Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

"Τhese little Angeles seem to be enjoying this traditional western Kenya food.."

Elekiah Andago

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα κάθονται

hese little Angeles seem to be enjoying this traditional western Kenya food of mixed and cooked to soft fresh maize - corn and beans with tea!"

https://www.facebook.com/elekiah.andago

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου