Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

Με Αγάπη από τις ΗΠΑ για τα παιδιά της Αφρικής (Κένυα)

FrDn Nicholas Julius Papadopoulos

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται Î— εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται ο Kong'ai Neo, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, περιλαμβάνεται ο Kong'ai Neo, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Blessed and Joyful day having a visit to our Saint John Orthodox missioncentre and orphanage Nyahururu Kenya by our Bishop His Grace Neofitos, Fr.Costa,Mary and Effie From Saint Katherine Orthodox USA..They Helped too in serving the little food we have and shared together with our children... God bless you His Grace Bishop Neofitos, Fr.Costa,Mary and Effie for Great love you have shown to us through your visitation.. We feel more Blessed... Kindly Friends partner with us to help these children.."

https://www.facebook.com/julius.kihara

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου