Σάββατο 15 Ιουνίου 2019

"Service for Departed Souls at the Church of Sts Nicholas, Andrew and Gerasimos of Durban, KwaZulu-Natal, South Africa"

Metropolis Kali's

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Metropolis Kali's, στέκεται και εσωτερικός χώρος

"Service for Departed Souls at the Church of Sts Nicholas, Andrew and Gerasimos of Durban, KwaZulu-Natal, South Africa. 15th June 2019."

https://www.facebook.com/MetropolisGoodHope?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA3IBMPhJ8OdfmsU2dVhcuKyOf22dV00ID2EvrWi67ZGJzHpBnjUsCwu68xfhzwBf3Fx_Y5i0SUqZSy&hc_ref=ARS6RS1Lbbc4rp-BPRyiaMA-A2Q8Fj3_zslvbUWbS2496OnGO1tlYS3U3q49ZLDvb0o&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου