Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

Επιθεωρώντας τη συνεχή πρόοδο των ιεραποστολικών έργων... Κένυα

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες, φαγητό και φύση

"His Eminence visiting the site of the construction. With the Parish priest Fr. Alan looking on to see what the plan will be. Such a wonderful parish and wonderful work which Fr. is doing.."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARA9nUdXn7QRdjYMJgFm5lyrPcuapomvyhmED_jQ2lJh_uHYJ3D1GuvBzAa4Fs3efC3qMNL-WsxxJz5Z&hc_ref=ARSFdYov2SuFx5sCJVQsDxnMtQ1oGuHXcOi8_DU_X-LxX80aY06zIjoZ5Qu8jMOcbow

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου