Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

"Τhanking our Greek sponsors - The Orthodox Fraternity of External Mission of Thessalonica"

Φίλοι π. Θεμιστοκλή & Ορθοδ. Ιεραποστολής Sierra Leone

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου