Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

"Madagascar - Extreme poverty"

Πληροφορίες για αυτόν τον ιστότοπο
YOUTUBE.COM
T/I: 10:17:32 The International Monetary Fund sees no immediate prospect of helping to put the poverty-stricken island nation of Madagascar on the road to re...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου