Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

"Bishop Silvestros of Gulu: Thank Greece for never forgetting us"

ROMFEA.NEWS
Bishop Silvestros of Gulu and East Uganda gave a speech in the Hall of the "Brotherhood of the Orthodox Mission

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου