Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014

L'Οrthodoxie à Madagascar et son rôle social

     L'orthodoxie à Madagascar et son rôle social
http://vimeo.com/89648907

Le père Ioakim Andrianarijaona nous parle de l'orthodoxie à Madagascar et son rôle social lors de la journée « Un après-midi à Madagascar » organisée par l'Institut Saint-Serge et l’association franco-malgache Vonjy-France.

http://www.orthodoxie.com/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου