Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

EBOLA is still a threat, and while Fr Themi Adamopoulo is away, the Church continues helping those in need..."EBOLA is still a threat, and while Fr Themi Adamopoulo is away, the Church continues helping those in need. Rive for the Hungry and Spiritual guidance for the people.
Please continue your support for Fr Themi as he continues his support for the widows, the sick, the hungry, the thirsty and the naked.
Thank you Fr Themi for being a part of our lives.
Your family is Sierra Leone"

Περισσότερα...  https://www.facebook.com/rev.themi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου