Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Eglise Saint Nicolas Bunia: "Chers frères et sœurs, que la très Sainte Vierge Marie vous protège..."

Eglise Saint Nicolas Bunia's photo.

Eglise Saint Nicolas Bunia's photo.

Eglise Saint Nicolas Bunia's photo.

Eglise Saint Nicolas Bunia's photo.

Eglise Saint Nicolas Bunia's photo.

Chers frères et sœurs, que la très Sainte Vierge Marie vous protège et vous comble de ses bénédictions dans votre vie! Longue vie à tous et à toutes, et bonne suite du Carême!
Par la grâce de Dieu et la contribution de la Communauté Hellénique de Bunia, nous avons installé les microphones dans notre église « Saint Nicolas Bunia »: au sanctuaire, à la Belle Porte, au Trône Episcopal et à la Chorale pour une meilleure sonorité pendant le Culte, et nous avons fabriqué des cha...ises uniformes et en bois solide pour l’église Centrale (le Catholicon). Puisse le Bon Dieu bénir " tous ceux qui aiment la beauté de Sa maison! »
Αγαπητοί αδελφοί, η Παναγία μας να σας προστατεύει και να σας γεμίζει με τις ευλογίες Της! Χρόνια πολλά σε όλους και καλή συνέχεια της Αγίας Σαρακοστής!
Με τη Χάρη του Θεού και με τη συμβολή της Ελληνικής Κοινότητας Μπούνια, εγκαταστήσαμε τα μικρόφωνα στην Εκκλησία μας: στο Ιερό, στην Ωραία Πύλη, στον Δεσποτικό Θρόνο και στο ψαλτήρι για καλύτερο ήχο, και φτιάξαμε ομοιόμορφες και γερές ξύλινες καρέκλες για τον Καθολικό του Ι. μας Ναού. Ο Καλός Θεός να ευλογεί λοιπόν, όλους «τους ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν του οἴκου Του! »


Eglise Saint Nicolas Bunia
https://www.facebook.com/eglisesaintnicolasbunia?fref=ts

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου