Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

"A beautiful Divine Liturgy during the feast of the elevation of the cross..."

"A beautiful Divine Liturgy at my home, during the feast of the elevation of the cross.
Glory be to God..."

https://www.facebook.com/Fr.Innocentios?tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου