Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

"Εἶναι διακαὴς ἐπιθυμία μας νὰ μπορούσαμε νὰ προσφέρουμε σὲ καθημερινὴ βάση πλῆρες γεῦμα στὰ ἑκατοντάδες ὀρφανὰ..." ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΡΟΥΣΑΣ (TANZANIA)

Ιεραποστολική Στέγη

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΡΟΥΣΑΣ (TANZANIA)   
Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, προκειμένου νὰ συμπαρασταθοῦμε μὲ τὶς πενιχρές μας δυνάμεις στὶς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου ποὺ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία, μὲ τὴν πρόνοια τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχη μας κ.κ. Θεοδώρου Β΄μᾶς ἐμπιστεύθηκε· προσφέρουμε καθημερινὸ συσσίτιο,γάλα καὶ μπισκότα σὲ περισσότερα ἀπὸ 600 ὀρφανά, ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος, στὴν πάμπτωχη περιοχή μας, ὅπου τὸ 70% τῶν ἀνθρώπων πεθαίνουν ἀπὸ τὸ Ἔητζ. Προσφέρουμε μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα γεῦμα στὰ ὀρφανά, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅποια ἐνορία λειτουργοῦμε, προσφέρουμε ἐπίσης γεῦμα σὲ ὅλους τοὺς πιστούς, ποὺ μερικὲς φορὲς φτάνουν τὰ 1000 ἄτομα. Εἶναι διακαὴς ἐπιθυμία μας νὰ μπορούσαμε νὰ προσφέρουμε σὲ καθημερινὴ βάση πλῆρες γεῦμα στὰ ἑκατοντάδες ὀρφανὰ τῆς Ἐπαρχίας μας, ὄνειρο τὸ ὁποῖο, πρὸς τὸ παρόν, λόγῳ ἔλλειψης οἰκονομικῆς δυνατότητας εἶναι ἀδύνατο νὰ πραγματοποιηθεῖ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου