Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

Sunday at St. John the Τheologian Οrthodox Church-Ndaragwa,Nyahururu Deanery, ΚΕΝΥΑ

Neofitos Neo

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται Î— εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου