Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

Ποιμαντική επίσκεψη και Βαπτίσεις στην Κένυα

Amadiva Athanasios

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και πλήθος

"Today H. G.Bishop Athanasius of Kisumu made a very successful pastoral visit to Homabay where he celebrated Divine Liturgy at St. Makarios parish ochiro where fr. Angelos Oribe serves. The Bishop celebrated with Frs. Angelos, Menas, innocent, Oyaya and kamadi. He made fr. Menas a father confessor and Baptized 29 new members into the orthodox faith. This is the most interior part of Homabay and the church is temporal as you may see with many members, and attracting many to the orthodox faith. The Bishop enlightened the people through his speech about Apostolic succession and didn't forget to encourage them on self-sustainance. Live long Master."

https://www.facebook.com/amadivaa?hc_ref=ARTrXGCD_14foV99vHL3lQAOcYPNoztgB3Oz-CTWh9EXHrxvWvngVYDrwxyn043qxcs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου