Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

"Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη..." (Κονγκό)

Ακολουθώντας ιεραποστολικά βήματα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται, κείμενο και εσωτερικός χώρος

https://www.facebook.com/AgiosNektariosIerapostoli/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου