Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

"Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ νικάει τά πάντα..." (Σιέρρα Λεόνε)

Ιεραποστολικός Σύνδεσμος "Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός"
[ εικόνα άρθρου ]
Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ κλείνουμε 10 χρόνια διακονίας στή Σιέρρα Λεόνε. Ὅλα αὐτά τά χρόνια ζοῦμε θαυμαστά γεγονότα πού μᾶς ἐνδυναμώνουν, ὥστε νά συνεχίζουμε, παρά τίς ἀντιξοότητες, τό ἱεραποστολικό μας ἔργο. Θά σᾶς ἀναφέρω κάποια συγκινητικά περιστατικά πού καταδεικνύουν τη σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Ὅταν πρωτοπῆγα στή Σιέρρα Λεόνε, εἶχα νοικιάσει ἕνα σπίτι γιά διαμονή, διότι τότε ὡς Ἱεραποστολικό Κλιμάκιο δέν διαθέταμε τίποτα δικό μας. Σκεφθεῖτε ὅτι γιά τόν ἐκκλησιασμό χρησιμοποιούσαμε τήν κουζίνα τοῦ σπιτιοῦ. Εἴχαμε προσλάβει καί ἕναν ντόπιο Μουσουλμάνο, ὀνόματι Μοχάμεντ, πού μᾶς βοηθοῦσε στίς διάφορες δουλειές ὡς ἐπιστάτης. Λίγο ἀργότερα, γιά τίς μετακινήσεις μας, φέραμε ἀπό τήν Κένυα ἕνα καινούριο αὐτοκίνητο. Ὁ ἐπιστάτης μας ἐντυπωσιάστηκε καί μία μέρα πού ἔλειπα, τό ἔκλεψε. Δυστυχῶς, ὁ εὐλογημένος, μή γνωρίζοντας καλή ὁδήγηση πῆγε καί ἔπεσε πάνω σ' ἕνα τοιχίο. Τόν συνέλαβε ἡ ἀστυνομία καί τόν ἔφερε ἔξω ἀπό τό σπίτι μας. Μαζεύτηκαν τότε γείτονες καί περαστικοί, γιά νά δοῦν ποιό θά ἦταν τό ἀποτέλεσμα. Ὅλοι φώναζαν καί ζητοῦσαν τήν παραδειγματική τιμωρία του. Ὁ Μοχάμεντ ἔπεσε στά πόδια μου καί κλαίγοντας μέ παρακαλοῦσε νά τόν συγχωρέσω. Οἱ ἀστυνομικοί ἦταν ἀνένδοτοι, ἤθελαν νά τόν προσαγάγουν στό Τμῆμα γιά ἀνακρίσεις, κατόπιν γιά νά δικαστεῖ καί μετά στή φυλακή. Ἀμέσως ἀντέδρασα καί εἶπα στόν ἀξιωματικό ὅτι ὡς Ἱερέας Χριστοῦ τόν συγχωρῶ γι' αὐτό πού ἔκανε. Ἡ ἀπάντησή μου δέν ἄρεσε οὔτε στούς ἀστυνομικούς, πολύ δέ περισσότερο δέν ἄρεσε στό συγκεντρωμένο πλῆθος. Ὅλοι πραγματικά ἦταν ἀγανακτισμένοι ἀπό τή στάση μου. Τελικά τό θέμα ἔκλεισε ἐκείνη τήν ὥρα. Ὁ ἴδιος σηκώθηκε καί ἄρχισε νά μέ εὐχαριστεῖ μέ κλάματα.
Ὁ Μοχάμεντ, συγκλονισμένος ἀπό τήν ἀγάπη πού δείξαμε στό πρόσωπό του, ζήτησε μετά ἀπό λίγο διάστημα νά γίνει Ὀρθόδοξος, διότι δέν εἶχε δεῖ ποτέ στή θρησκεία του τή συγχώρεση. Ἔτσι, ἀφοῦ κατηχήθηκε καί βαπτίστηκε Ἀλέξανδρος, ἔγινε καί ἕνας ἀπό τούς πιό καλούς συνεργάτες μας. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἔγινε καί κατηχητής. Πρίν δύο χρόνια χειροτονήθηκε Ἱερέας.
Βλέπουμε ἐδῶ, μέ τό περιστατικό πού σᾶς περιέγραψα, πώς ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ νικάει τά πάντα. Αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ἀντί νά βρεθεῖ στή φυλακή, ἀφιερώθηκε στόν Χριστό μας καί πλέον λειτουργεῖ καθημερινά καί διακονεῖ τόν πλησίον του. Στό μεταξύ ἔχουν κατηχηθεῖ καί βαπτιστεῖ ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογένειάς του. Γιά τήν Ἱεραποστολή μας ἡ οἰκογένεια τοῦ π. Ἀλεξάνδρου ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταστροφῆς στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ γυναίκα τοῦ πατρός Ἀλεξάνδρου πάσχει χρόνια ἀπό πολιομυελίτιδα καί εἶχε παράλυτο τό ἕνα της χέρι. Πρίν λίγο καιρό, ὅμως, ὑπέστη μετάσταση καί ἐμφάνισε μία μορφή καρκίνου καί στό ἄλλο της χέρι. Δυστυχῶς, λόγω τοῦ χαμηλοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τῆς χώρας καί ἐπειδή τά νοσοκομεῖα δέν εἶναι καλά ἐξοπλισμένα, ὅπως στίς γειτονικές χῶρες τῆς Γκάνας καί τῆς Σενεγάλης, ἡ μόνη ἐπιλογή πού εἶχε, γιά νά ἀποφευχθεῖ ὁ ἀκρωτηριασμός τοῦ χεριοῦ της, ἦταν νά σταλεῖ σέ κάποιο νοσοκομεῖο τῆς Γκάνας. Ἔτσι καί ἔγινε. Μέ τή βοήθεια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Γκάνας, μέ τήν ὁποία συνεργαζόμαστε, κατέστη δυνατή ἡ νοσηλεία της, ἀλλά ἦταν ἀναπόφευκτος ὁ ἀκρωτηριασμός τοῦ χεριοῦ της. Ἀντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ὅτι ὡς Ἱεραποστολή φροντίζουμε μέ κάθε τρόπο νά βοηθοῦμε τούς ἀνθρώπους καί πνευματικά καί σωματικά. Ἡ οἰκογένεια ἔχει τρία παιδιά καί μάλιστα στό ἕνα ἔδωσαν τό ὄνομα Θεμιστοκλῆς.
Στό Ἱεραποστολικό μας Κλιμάκιο ὑπάρχουν πολλές παρόμοιες περιπτώσεις μεταστροφῆς ἀλλόδοξων ἀνθρώπων στήν Ὀρθοδοξία καί εἴμαστε σίγουροι ὅτι μελλοντικά θά βιώσουμε πολλές τέτοιες θεῖες ἐπεμβάσεις. Γιά παράδειγμα θά ἀναφερθῶ στόν αὐτοδίδακτο ζωγράφο καί ἁγιογράφο μας, τόν Γρηγόρη.
Μία μέρα, ἦρθε στήν Ἱεραποστολή ἕνας ἄγνωστος σέ μᾶς νεαρός Μουσουλμάνος καί μᾶς ζήτησε νά ἁγιογραφήσει κάποιον ἀπό τούς Ναούς μας ἤ ὅτι ἄλλο θά θέλαμε. Τοῦ ἔδωσα μία φωτογραφία καί ζήτησα νά μοῦ δώσει ἕνα δεῖγμα τῆς δουλειᾶς του. Τήν ἄλλη μέρα μοῦ ἔφερε ἕνα πιστό ἀντίγραφο τῆς φωτογραφίας ἐκείνης καί μέ ἐντυπωσίασε. Τότε τοῦ ἔδειξα μία βυζαντινή εἰκόνα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καί τοῦ ζήτησα νά τήν ἑτοιμάσει σέ μεγάλο μέγεθος, γιά νά τήν τοποθετήσουμε στόν τοῖχο τῆς τραπεζαρίας τοῦ νέου μας Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου. Πραγματικά τήν ἀπέδωσε μέ πολύ μεγάλη ἀκρίβεια. Μέ τόν καιρό ἡ καθημερινή του ἐπαφή μέ μᾶς καί ὁ ζῆλος του νά μάθει ὅσο γίνεται περισσότερα πράγματα γιά τή χριστιανική πίστη, τόν ὁδήγησαν στό νά παρακολουθεῖ γιά ἀρκετό διάστημα κατηχητικά μαθήματα. Μετά ἀπό λίγους μῆνες ζήτησε νά βαπτιστεῖ Ὀρθόδοξος μέ τό ὄνομα Γρηγόριος. Ὁ νεοφώτιστος αὐτός ἀδερφός μας ἀνέλαβε νά ἁγιογραφήσει τήν Πλατυτέρα καί μερικές ἄλλες εἰκόνες τοῦ Ναοῦ μας καί πλέον εἶναι συνεργάτης μας. Τοῦ προτείναμε καί σκεφτόμαστε σοβαρά νά τόν στείλουμε στήν Ἑλλάδα ἤ στήν Κύπρο, γιά νά καλλιεργήσει τήν ἔφεση αὐτή πού ἔχει καί νά διδαχθεῖ τή βυζαντινή ἁγιογραφία.
Μία ἄλλη συγκινητική ἱστορία πού θά ἤθελα νά ἀναφέρω εἶναι αὐτή τοῦ νεαροῦ Ἴσα. Τόν Ἴσα, πού εἶναι Μουσουλμάνος καί εἶχε ἐμφανίσει μία μορφή καρκίνου μέ ὄγκο στό μάτι του, μᾶς τόν ἔστειλε ὁ Ὑφυπουργός Κοινωνικῆς Πρόνοιας τῆς χώρας καί μᾶς ζήτησε νά φροντίσουμε γιά τήν περίθαλψή του. Τόν πήγαμε σέ ἕναν νοσοκομειακό γιατρό, ὁ ὁποῖος ἀδυνατοῦσε νά τοῦ παράσχει ὁποιαδήποτε βοήθεια.
Ἀποφασίσαμε, λοιπόν, νά τόν στείλουμε στή Γερμανία καί ἀμέσως ἀρχίσαμε τή διαδικασία ἔκδοσης τῶν ἀπαραίτητων ἐγγράφων γιά τό ταξίδι καί τή νοσηλεία του. Τό περιστατικό αὐτό, ἄν εἶχε ἀντιμετωπιστεῖ ἔγκαιρα, θά ἦταν ἁπλῶς μία ἐπέμβαση ρουτίνας. Εὐχῆς ἔργο εἶναι νά βρεθοῦν ὀφθαλμίατροι καί νά μᾶς βοηθοῦν σέ παρόμοιες περιπτώσεις, πού εἶναι πάμπολλες. Ἔτσι θά ἀποφευχθοῦν παρόμοια περιστατικά καί θά προληφθοῦν ἀκόμα καί ἁπλές παθήσεις καταρράκτη. Ἄν βρεθοῦν ἐθελοντές ἰατροί, πού μποροῦν νά πραγματοποιήσουν ἐγχειρήσεις καταρράκτη ἤ ἀφαίρεσης ὄγκων ματιῶν, ἡ συνδρομή τους θά εἶναι πολύτιμη, καθώς θά σώσουν πολύ κόσμο. Παλαιότερα ὑπῆρχε ἕνας Αὐστραλός ἰατρός, ὁ ὁποῖος κάθε χρόνο ἐπισκεπτόταν τό Σουδάν γιά 3-4 ἑβδομάδες καί ἐγχείριζε χιλιάδες ἀνθρώπους, πού ἦταν καταδικασμένοι νά τυφλωθοῦν. Μετά τόν θάνατό του, δέν ὑπάρχει πλέον κανείς νά βοηθήσει.
Ἀδελφοί μου, αὐτή εἶναι ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης, πού μεταποιεῖ τόν ἄνθρωπο. Εὔχεσθε νά μᾶς ἀξιώνει ὁ Κύριος νά συνεχίζουμε νά διακονοῦμε αὐτήν τήν ἀγάπη.

Ἀρχιμ. Θεμιστοκλῆς Αδαμόπουλος

Ιεραποστολικός Σύνδεσμος "Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου