Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

"Διανομή τετραδίων και στυλό σε εκατοντάδες φτωχούς και άπορους μαθητές στην Μπούνια (Κονγκό)"

Η εικόνα ίσως περιέχει: 15 άτομα, περιλαμβάνεται ο Innocentios Byakatonda, , τα οποία χαμογελούν, πλήθος
Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται, παιδί και υπαίθριες δραστηριότητες
Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, άτομα στέκονται και πλήθος
"Διανομή τετραδίων και στυλό σε εκατοντάδες φτωχούς και άπορους μαθητές στην Μπούνια για να διευκολυνθούν να πάνε σχολείο."
"Distribution des cahiers et stylos à des centaines d’élèves pauvres et démunis à Bunia pour leur faciliter la tâche d’aller à l’école."
Περισσότερα...
https://www.facebook.com/timotheos.ntumba?tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου